Textes / Teksten

Nederlands | Teksten

Voor het Inclusiviteitsmanifest en het Claim Book, zie Manifestos (link: Manifest).

De Nederlandse versie van deze sectie kan fouten bevatten. Dit is tijdelijk, sorry!

Waarom en hoe te staken ?

Deze tekst introduceert en presenteert de korte versie van de eisen van het Collecti.e.f en geeft details over de 4 vormen van feministische staking: betaalde werkstaking, zorgstaking, consumentenstaking en studentenstaking.

PDF : Waarom/Hoe (2 pagina’s A4, NL) [binnenkort beschikbaar!]

Stakingsrecht

Op 8 & 9 maart, wie kan staken? Hoe staken? Wat gebeurt er als je op 8 maart staakt? Verduidelijking van ons stakingsrecht zijn in deze tekst opgenomen.

PDF : hier [binnenkort beschikbaar!]

Mannelijke bondgenoten

Ben je een man en wil je de vrouwen*staking op 8 maart steunen? Hier lees je hoe je een goede bondgenoot vormt!

PDF : Mannelike bondgenoten [binnenkort beschikbaar!]

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.

Français | Textes

Pour le manifeste d’inclusivité et le cahier de revendications, voir la rubrique Manifestes (link : manifestes).

Pourquoi et comment faire grève ?

Ce texte introduit et présente la version courte des revendications du Collecti.e.f, et détaille les 4 formes de grève féministe : grève du travail rémunéré, grève du soin aux autres, grève de la consommation et grève étudiante.

PDF : Pourquoi/Comment (2 pages A4, FR) [disponible bientôt!]

Droit de grève

Les 8 et 9 mars, qui peut faire grève? Comment faire grève? Que se passe-t-il si tu fais grève? Toutes les clarifications sur notre droit à faire grève sont reprises dans ce texte.

PDF : Droit de grève (FR) [disponible bientôt!]

Hommes alliés

Tu es un homme et tu veux soutenir les femmes* les 8 et 9 mars ? Voici comment faire pour être un bon allié !

PDF : Hommes alliés [disponible bientôt!]

*Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme.

Advertisement