7° AG 8 maars AV | 16_06_2019

NL onderaan / EN below

◆◆◆ FRANÇAIS ◆◆◆

Cette 7e AG sera l’occasion de discuter des stratégies à mettre en oeuvre pour préparer la Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020 comme il se doit, et de repenser le fonctionnement interne du collecti.e.f.

Curieuses ou motivées à rejoindre le processus, vous y êtes toutes* conviées ! Nous refusons par contre toute récupération par des partis politiques.

► EN PRATIQUE

Bloquez la date dans vos agendas!
Les détails du programme & lieu seront bientôt communiqués.
📅 Dimanche 16 juin 2019
📍 Bruxelles
🍼 Une garderie est prévue. Pour un soucis d’organisation, les inscriptions sont obligatoires (formulaire bientôt disponible).
📧 Contact : 8maart8mars@gmail.com

Nous vous attendons nombreuses !

* Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme

◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

Op deze 7de AV bespreken we de strategieën die moeten worden ingezet om de staking goed voor te bereiden en het interne functioneren van het collectief opnieuw te bekijken.

Iedereen* welkom! We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

►PRAKTISCH

Reserveer alvast de datum in jullie agenda! Meer details over het programma en de plaats volgen.
📅 Zondag 16 juni 2019
📍 Brussel
🍼 Een kinderopvang wordt voorzien. Om dit goed te kunnen organiseren is inschrijven verplicht (formulier volgt).
📧 Contact : 8maart8mars@gmail.com

We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen !

* Personen die henzelf als vrouwen identificeren en/of haar in deze identiteit herkennen

◆◆◆ ENGLISH ◆◆◆

At this 7th GA, we will discuss the strategies to properly prepare the Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020, and rethink the internal functioning of the Collecti.e.f.

Curious or excited to join the process? All of you* are invited!
We look forward to seeing you there! However, we refuse any recovery by political parties.

► PRACTICALLY

Save the date in your planners! Details for the schedule and location will be communicated soon.
📅 Sunday, June 16th, 2019
📍 Brussels
🍼 A daycare for the little ones is being organized. Thanks for subscribing, link available soon
📧 Contact : 8maart8mars@gmail.com

* Any person who identifies themselves and/or is identified as a woman

Advertisements

6° AG 8 maars AV – Debrief | 27_04_2019

NL onderaan / EN below

FR / La 6° AG du collecti.e.f 8 maars sera un debrief collectif sur le 8 mars 2019 ! Cette AG servira à toutes les femmes* qui ont participé à la grève de faire un debrief sur celle-ci et à toutes celles qui désirent s’investir dans le collecti.e.f pour l’année prochaine.

L’AG sera suivi par une fête pour célébrer tout ce que nous avons accompli! Joignez nous à la soirée en soutien à l’hotel Flambeau: https://www.facebook.com/events/1071767686280380/

Rdv à La Tentation de 15h à 18h

* Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme

Une garderie sera organisée. Pour un soucis d’organisation, les inscriptions sont obligatoires .

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NL / De 6e AG van het Collecti.e.f 8 maars wordt een collectieve debriefing collectif over onze acties op 8 maart 2019 ! Op deze AV zijn alle vrouwen* die hebben deelgenomen aan de staking en hierover hun mening willen geven welkom maar ook alle vrouwen* die willen meewerken aan de organisatie van volgend jaar.

Na de AV gaan we samen naar een feestje om het succes van 2019 te vieren! Kom met ons mee naar de benefietavond voor het hotel Flambeau:
https://www.facebook.com/events/1071767686280380/

Reserveer alvast de datum in jullie agenda! Meer details over het programma en de plaats volgen.

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen

Een kinderopvang wordt voorzien, van 13u tot 22u. Om dit goed te kunnen organiseren iis inschrijven (op onderstaande link) verplicht.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EN / The 6th General Assembly will be dedicated to all the women* who participated in the strike and allow us to debrief collectively and also invites any other women* who want to join us in preparation for the 8th march 2020 !

The GA will be followed by a party to celebrate everything we’ve accomplished ! Join us at the benefit party for hotel Flambeau:
https://www.facebook.com/events/1071767686280380/

Save the date in your planners ! Details for the schedule and location will be communicated soon.

* Any person who identifies themselves and/or is identified as a woman

A daycare for the little onces is being organized from 1pm till 10pm. Thanks for subscribing.

5° AG 8 maars AV | 17_02_2019

↴↴↴ FRANÇAIS & ENGLISH

◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

Op deze vijfde AV willen we terugkomen op de acties die we zullen ondernemen tijdens en voor de Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike Ook zullen we praten over het werk dat ondertussen verzet werd door de verschillende commissies en mobilisatiegroepen ✨ We hopen jullie met velen te verwelkomen! Iedereen* welkom. We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

*De AV is open voor iedereen die geïdentificeerd wordt als / zich herkent in de vrouwelijke identiteit.

►PRAKTISCH
Zondag 17 februari 2019 13u30-17u
La Tentation (Laekenstraat, 28, Brussel)
Een kinderopvang wordt voorzien. Bedankt je in te schrijven op volgend formulier
Contact : 8maart8mars@gmail.com

◆◆◆ FRANÇAIS ◆◆◆

Cette 5e AG sera l’occasion de revenir les actions qu’on mènera pendant et avant Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike.
Nous allons aussi discuter du travail réalisé par les différentes commissions et partager les avancées des groupes de mobilisation ✨ Curieuses ou motivées à rejoindre le processus, vous y êtes toutes* conviées! Nous vous y attendons nombreuses !
Nous refusons par contre toute récupération par des partis politiques.

*L’assemblée est ouverte à toute personne identifiée et/ou se reconnaissant dans l’identité femme.

► EN PRATIQUE
Dimanche 17 février 2019 de 13h30 à 17h
La Tentation (Rue de Laeken, 28, Bruxelles)
Une garderie est prévue. Pour qu’elle puisse s’organiser au mieux, merci de compléter ce formulaire

Contact : 8maart8mars@gmail.com

◆◆◆ ENGLISH ◆◆◆

This 5rd General Assembly will be the occasion to talk more about our actions before and during Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike We will also discuss the work realized by the different commissions and share the different mobilization groups’ progress ✨ Curious or excited to join the process? All of you* are invited! We look forward to seeing you there!
However, we refuse any recovery by political parties.

*The assembly is open to anyone who is identified as and/or recognizes themself in the identity of a woman.

► PRACTICALLY
Sunday, February 17th, 2019 from 11am to 6pm
La Tentation (Laekenstreet, 28, Brussels)
Childcare is planned. Thanks for subscribing here

Contact : 8maart8mars@gmail.com

Week-end 26-27_01_2019|Programme.a

↴↴↴ FRANÇAIS & ENGLISH

program2627-001◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

Het is bijna zover, ons weekend komt er eindelijk aan. Kom langs om te debatteren en elkaar, en het collectief beter te leren kennen zaterdag 26 en zondag 27 januari van 9u30 tot 17u30 in Mundo-B (26 Edinburgstraat, 1050 Elsene).

Het weekend staat bol van zeer interessante workshops over de eisen, over de verschillende soorten stakingen (werk, zorg, studenten, consumptie), creatieve workshops, discussie rond ideeën voor actie (op de werkplek, openbare ruimte, demonstratie, etc…..). Op zondagochtend kan je alle commissies en werkgroepen ontmoeten en bespreken hoe je erbij betrokken kan raken. We eindigen met de algemene vergadering.

De vergadering (zondag, 14u-17u30) zal bestaan uit :

1. Feedback/synthese van workshopdiscussies over acties en eisen

2. Feedback van de commissies, met name: acties, eisen en vakbonden. Hier vindt u de tekst van de Commissie Eisen (er wordt vertaald)

3. De uitwerking van een retroplanning tot 8 maart.

PRAKTISCH:

Wij wachten je op zaterdag 26 en zondag 27 januari van 9u30 tot 17u30 in Mundo-B (26, Edinburgstraat 1050 Elsene).

Een kinderopvang voor de twee dagen wordt voorzien (bedankt voor het opgeven van het aantal en de leeftijd hier)

We vragen iedereen om op zaterdag en zondag iets te eten mee te nemen om te verdelen:)

Help ons zoveel mogelijk accessoires te maken die we allemaal kunnen tonen tijdens de staking van 8 maart! Op het menu: zeefdruk, sjaals en borduurwerk. Hoe kan ik meedoen?  Breng paarse stof mee (indien mogelijk, recycle het!) om “8 maart” sjaals te maken.

ANDERE INFORMATIES:

Rapporten van de AV’s en alle documenten van de Collecti.e.f zijn altijd hier beschikbaar

•We zijn nog steeds op zoek naar vertalers om ons te helpen met Nederlandse vertalingen!

•De vijfde Algemene Vergadering vindt plaats op 17 februari.•Wil je betrokken raken bij de staking? Je kan lid worden van een commissie, het secretariaat of een mobilisatiegroep oprichten. Alle informatie vindt je hier: https://8maars.wordpress.com/contact/

◆◆◆ FRANÇAIS ◆◆◆

Notre prochain rendez- vous pour  pouvoir échanger, discuter, parler, se retrouver, prendre le temps pour (se) connaître et pour préparer concrètement et activement la grève, …c’est déjà ce we ! On vous attend le samedi 26 et dimanche 27 janvier de 9h30 à 17h30 à Mundo-B (26, rue d’Edimbourg, 1050 Ixelles).

Le week-end sera rempli d’ateliers super intéressants sur les revendications, sur les différents types de grèves (du travail, du care, des étudiantes, consommation), d’ateliers créatifs, de discussion autour des idées d’actions (sur son lieu de travail, espace publique, manifestation, etc..). Le dimanche matin vous pourrez rencontrer toutes les commissions et groupes de travail, discuter de comment s’impliquer. Le we terminera par l’assemblée générale.

L’assemblée (dimanche, 14h-17h30) consistera en:

1. Des retours/synthèses des discussions des ateliers sur les actions à mener et les revendications.

2. Un suivi du travail des commissions, en particulier : actions, revendications et syndicats. Vous trouverez en cliquant ici le texte élaboré par la commission revendications (en cours de traduction).

3. L’élaboration d’un retroplanning jusqu’au 8 mars.

INFOS PRATIQUES :

On vous attend le samedi 26 et dimanche 27 janvier de 9h30 à 17h30 à Mundo-B (26, rue d’Edimbourg, 1050 Ixelles).

Une garderie est aussi organisée pour tout le week end. Pour qu’elle puisse s’organiser au mieux, merci de compléter ce formulaire.

On demande à chacune d’apporter quelque chose à manger pour l’auberge espagnole du samedi et de dimanche:)

Aide-nous à fabriquer un max d’accessoires qu’on pourra toutes exhiber lors de la grève du 8 mars ! Au menu : sérigraphie, foulards et broderie. Comment y participer ?  Apporte du tissu mauve (de récup’ si possible!) pour fabriquer des foulards “8 mars”.

AUTRES INFORMATIONS:

•Les rapports des dernières AG ainsi que tous les documents de fonctionnement du Collecti.e.f sont toujours disponibles ici

•On cherche toujours des traductrices pour nous aider aux traductions en néerlandais !  Contacte nous pour + d’infos:)

•Tu souhaites t’impliquer dans la grève ? Tu peux rejoindre une commission ou lancer un groupe de mobilisation. Toutes les informations se trouvent ici : https://8maars.wordpress.com/contact/

•La cinquième AG aura lieu le 17 février.

 

◆◆◆ ENGLISH ◆◆◆

Our next meeting to be able to exchange, discuss, talk, take the time to get to know each other and to prepare concretely and actively for the strike… it’s already this we! We are waiting for you on Saturday 26 and Sunday 27 January from 9h30 to 17h30 in Mundo-B (Edinburgh street 26, 1050 Ixelles).

The weekend will be full of very interesting workshops on the demands, on the different types of strikes (work, care, students, consumption), creative workshops, discussion around ideas for action (in the workplace, public space, demonstration, etc…). On Sunday morning you will be able to meet all the committees and working groups, discuss how to get involved. The we will end with the general assembly.

The meeting (Sunday, 14h-17h30) will consist of:

1. Feedback/synthesis of workshop discussions on actions and demands

2. A feedback of the work of the commissions, in particular: actions, demands and unions. You will find at here the text prepared by the Claims Commission (in translation).

3. The elaboration of a retroplanning until March 8.

PRATICAL INFORMATIONS:

We are waiting for you on Saturday 26 and Sunday 27 January from 9.30 am to 5.30 pm in Mundo-B (Edinburgh street 26, 1050 Ixelles).

Childcare is planned for saturday and sunday (please specify number and age here)

We ask everyone to bring something to eat on Saturday and Sunday to share out:)

Help us make as many accessories as possible that we can all display during the March 8 strike! On the menu: screen printing, scarves and embroidery. How to participate?  Bring purple fabric (if possible, recycle it!) to make “March 8” scarves.

OTHER INFORMATIONS:

•    GM reports and all the documents of the Collecti.e.f are always available here.

•    We are still looking for translators to help us with Dutch translations!

•    Do you want to get involved in the strike? You can join a committee, the secretariat or start a mobilization group. All information can be found here: https://8maars.wordpress.com/contact/

•    The fifth General Meeting will be held on 17 February.

Week-end 26-27_01_2019|Save the date

EN | End of January we will welcome you for 2 days of workshops and meetings, closing with the 4th General Assembly. More info coming soon! If you wish to help out, please email us @ revendications.eisen.8maars@gmail.com

NL | Aan het einde van januari verwelkomen wij jullie voor 2 dagen workshops en debatten, en met om af te sluiten onze 4e Algemene Vergadering. Meer info volgt! Als u wilt helpen, stuur ons dan een e-mail op revendications.eisen.8maars@gmail.com

FR | Fin janvier nous vous accueillerons pour deux jours d’ateliers et de rencontres, se clôturant par la 4ème Assemblée Générale. Plus d’infos bientôt! Si vous désirez nous aider, contactez-nous à revendications.eisen.8maars@gmail.com

banner-final

3° AG 8 maars AV | 16_12_2018

↴↴↴ FRANÇAIS & ENGLISH

◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

Op deze derde AV willen we terugkomen op ons eisenpakket en de samenwerking met de vakbonden. Ook zullen we praten over het werk dat ondertussen verzet werd door de verschillende commissies en mobilisatiegroepen ✨

We hopen jullie met velen te verwelkomen!

Organisaties zijn welkom. We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

*De AV is open voor iedereen die geïdentificeerd wordt als / zich herkent in de vrouwelijke identiteit.
►PRAKTISCH

Zondag 16 december 2018 11u-18u
Brussel,
Een kinderopvang wordt voorzien (bedankt voor het opgeven van het aantal en de leeftijd via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLp_xwS9BJ0tk9DrSfX7ZO8tXRMlmuunrpBiOhfbxO54er3A/viewform)
Lunch via vrije bijdrage
Contact : 8maart8mars@gmail.com

◆◆◆ FRANÇAIS ◆◆◆

Cette 3e AG sera l’occasion de revenir sur nos revendications et la collaborations avec les syndicats.
Nous allons aussi discuter du travail réalisé par les différentes commissions et partager les avancées des groupes de mobilisation ✨

Curieuses ou motivées à rejoindre le processus, vous y êtes toutes* conviées!
Nous vous y attendons nombreuses !

Les organisations sont les bienvenues. Nous refusons par contre toute récupération par des partis politiques.

*L’assemblée est ouverte à toute personne identifiée et/ou se reconnaissant dans l’identité femme.

► EN PRATIQUE

Dimanche 16 décembre 2018 de 11h à 18h

Une garderie est prévue, pour faciliter l’organisation merci de nous préciser le nombre d’enfants et leur âge ici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLp_xwS9BJ0tk9DrSfX7ZO8tXRMlmuunrpBiOhfbxO54er3A/viewform
Un lunch sera disponible en prix libre
Contact : 8maart8mars@gmail.com

◆◆◆ ENGLISH ◆◆◆

This 3rd General Assembly will be the occasion to talk more about claims and our collaboration with the unions. We will also discuss the work realized by the different commissionsand share the different mobilization groups’ progress ✨

Curious or excited to join the process? All of you* are invited!
We look forward to seeing you there!

Organizations are welcome. However, we refuse any recovery by political parties.

*The assembly is open to anyone who is identified as and/or recognizes themself in the identity of a woman.

** the Collecti.e.f 8 maars National Coordination decided to change the GA date because the 11th of November is the 47th Vrouwendag in Flanders and Brussels and Furia is organizing a festival, feel free to join their event!

► PRACTICALLY

Sunday, December 16th, 2018 from 11am to 6pm
Brussels,
Childcare is planned (specify number and age in https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLp_xwS9BJ0tk9DrSfX7ZO8tXRMlmuunrpBiOhfbxO54er3A/viewform)
Lunch for a free contribution
Contact : 8maart8mars@gmail.com

25_11_2018 | 2nd Assembly for a Women’s strike in Belgium

pastelsPlan de travail 4

↴↴↴ FRANÇAIS & ENGLISH

◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

!! AANDACHT WIJZIGING DATUM** > de 2e AV gaat door op zondag 25 november, om 10h (tot 13u) in La Tentation (onthaal vanaf 09h30). Na de AV gaan we allemaal samen naar de Nationale betoging tegen geweld tegen vrouwen. https://www.facebook.com/events/2044266425618595/

Op onze eerste Algemene Vergadering op 7 oktober waren meer dan 150 vrouwen aanwezig om te beginnen met de organisatie van een vrouwenstaking op 8 maart 2019. We organiseren dus een tweede Algemene Vergadering, op zondag 25 november om 10u. in La Tentation, Brussel. Nieuwsgierig of gemotiveerd om deel te nemen aan dit project, alle vrouwen* zijn welkom!

Op deze tweede AV willen we terugkomen op een aantal onopgeloste vragen na onze vorige ontmoeting, zullen we praten over het werk dat ondertussen verzet werd door de verschillende commissies en mobilisatiegroepen ✨ Continue reading “25_11_2018 | 2nd Assembly for a Women’s strike in Belgium”