Donations

Nederlands | Donaties

Posters, stickers of materiaal voor de acties, de Collecti.e.f heeft geld nodig om de staking te laten groeien. Financiële steun is dus altijd welkom, ongeacht het bedrag!

Voor contante donaties zijn er ondersteuningsboxen beschikbaar op de bijeenkomsten en evenementen van het collectief.

Schenkingen per bankoverschrijving zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ en moeten worden gestort op de rekening van de Quinoa VZW die ons huisvest:

Quinoa ASBL – BE14 5230 4027 5283 – Mededeling: “gift 8 maars”

! Opgelet :

  • Aangezien het Collecti·e·f 8 maars een onpartijdige structuur is, wordt er geen financiering van een politieke organisatie (partij/jongerenorganisatie partijj) geaccepteerd.
  • Als je niet wil dat uw steun wordt gecommuniceerd, laat het ons dan uitdrukkelijk weten aub.

Screenshot at 2019-02-20 15-11-47

Français | Donations

Affiches, stickers ou matériel pour les actions, le Collecti.e.f a besoin d’argent pour faire grandir la grève. Un soutien financier est donc toujours bienvenu, quel qu’en soit le montant !

Pour les dons en liquide, des caisses de soutien sont disponibles aux réunions et événements du collectif.

Les dons par virement bancaire sont déductibles fiscalement à partir de 40€, et à verser sur le compte de l’ASBL Quinoa qui nous héberge :

Quinoa ASBL – BE14 5230 4027 5283 – communication: “don 8 maars”

! Attention :

  • Le Collecti.e.f 8 maars étant apartisan, aucun financement venant d’une organisation politique (parti/jeunesse de parti) ne sera accepté.
  • Si vous ne souhaitez pas que votre soutien soit communiqué, merci de nous le signaler expressément.

Advertisement