Groupes / Groepen

Nederlands | Ondersteunende groepen

Vertaling

De mensen die gemotiveerd zijn om het Collecti.e.f. voor vertalingen te helpen (NL, EN, ES, AR…) hebben een facebookgroep gecreëerd die kan gebruikt worden voor hulp met vertalingen

Kinderopvang

Om iedereen de kans te geven deel te nemen, richt het Collecti.e.f systematisch een kinderdagverblijf op voor zijn bijeenkomsten en mobilisaties.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep gemotiveerde mensen die voor de kinderen zorgen en activiteiten voor hen plannen. Om hun werk te vergemakkelijken, is registratie verplicht, er is een formulier beschikbaar voor elk evenement.

Neem contact met hen op : garderie.kinderopvang.8maars@gmail.com

Logistieke ondersteuning Brussel

Om ons meer tijd te geven om ons aan de politiek te wijden, in een wereld waar vrouwen* meer vatbaar zijn voor de dubbele werkdag, stellen pro-feministische mannen voor om bepaalde logistieke aspecten van onze bijeenkomsten en mobilisaties op zich te nemen. Dit is cruciale steun!

Neem contact met hen op : invisiblemenbrussels.8maars@gmail.com

* Iedereen die zichzelf identificeert en-of gepercipieerd wordt als vrouw.

Français | Groupes de soutien

Traduction

Les motivées pour donner un coup de main au Collecti.e.f pour des traductions (NL, EN, ES, AR…) ont créé un groupe facebook auquel les moins polyglottes d’entre nous peuvent faire appel.

Garderie

Afin de permettre à toutes de participer, le Collecti.e.f met systématiquement une garderie en place pour ses Assemblées et mobilisations.

Cela est rendu possible grâce à un groupe de motivés qui s’occupent des enfants et leur prévoient des activités. Pour faciliter leur travail, les inscriptions sont obligatoires, un formulaire est disponible pour chaque événement.

Les contacter : garderie.kinderopvang.8maars@gmail.com

Appui logistique Bruxelles

Pour nous laisser plus de temps à consacrer à la politique, dans un monde où les femmes* sont davantage sujettes à la double journée de travail, des hommes pro-féministes et complices de notre lutte se proposent de prendre en charge certains aspects logistiques de nos Assemblées et mobilisations, notamment la nourriture et le rangement. Il s’agit d’un appui crucial !

Les contacter : invisiblemenbrussels.8maars@gmail.com

* Toute personne identifiée et-ou s’identifiant comme femme

Advertisement