Google Drive

Français | Dossier partagé

Structure, compte-rendus des assemblées, photos et autres ressources utiles sont rassemblées sur le Google Drive du Collecti.e.f 8 maars.

Groupes autonomes et commissions, n’hésitez pas à envoyer vos dernières créations et coups de gueule au Secrétariat (8maart8mars@gmail.com) pour qu’ils soient accessibles à toutes.

Nederlands | Gedeelde folder

De Nederlandse versie van deze sectie kan fouten bevatten. Dit is tijdelijk, sorry!

Structuur, verslagen van de vergaderingen, fotos en andere nuttige hulpmiddelen staan op op de Google Drive van het Collecti.e.f.

Autonome groepen en commissies, aarzel niet om uw laatste creaties en blazen naar het Secretariaat (mail to 8 maart) te sturen zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

 

Advertisement