Contact presse / Perscontact

Nederlands | Perscontact

Wilt u leden van de Collecti.e.f. ontmoeten voor een interview of meer weten over de feministische staking? Aarzel niet om contact op te nemen met onze Communicatiecommissie (com.8maars@gmail.com).

Voor lokale of sectorale vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken mobilisatiegroepen.

Elke vrouw*, actief in het Collecti.e.f of niet, is vrij met de pers te praten over de vrouwenstaking. Ze spreken echter telkens in eigen naam, en niet in naam van het Collecti.e.f.

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.

Français | Contact presse

Vous souhaitez rencontrer des membres du Collecti.e.f pour une interview ou en savoir plus sur la grève féministe ? N’hésitez pas à contacter notre commission Communication (com.8maars@gmail.com).

Pour les questions locales ou sectorielles, vous pouvez directement contacter les groupes de mobilisation concernés.

Chaque femme*, active dans le collecti.e.f ou pas, est libre de parler à la presse. Mais elle le fait en son propre nom, pas au nom du collecti.e.f.

*Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme.

Advertisement