Communiqués / Persberichten

Nederlands | Onze persberichten

05.11.19 – Naar een 48 uur durende vrouwen*staking in maart 2020

09.03.19 – De 1ᵉ Belgische Vrouwen*staking was een succes!

06.03.19 – Uitnodiging om te berichten over de 1ᵉ Belgische Vrouwen*staking op 8 maart

28.02.19 – Laatste loodjes voor de 1e Belgische Vrouwen*staking

07.02.19 – 1e Vrouwenstaking wordt concreet in heel België één maand voor D-Day

23.01.09 – [FR] La première grève des femmes* s’organise en Belgique

Elke vrouw*, actief in het Collecti.e.f of niet, is vrij met de pers te praten over de vrouwenstaking. Ze spreken echter telkens in eigen naam, en niet in naam van het Collecti.e.f.

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.

Français |Nos communiqués

05.11.19 – Vers une grève des femmes* de 48h en mars 2020

09.03.19 – Le succès de la 1ère grève féministe des femmes* en Belgique

06.03.19 – Invitation à couvrir la 1ᵉ grève féministe des femmes* en Belgique ce vendredi 8 mars

28.02.19 – Dernière ligne droite avant la 1e grève féministe des femmes* en Belgique

07.02.19 – Première grève des femmes* en Belgique: la mobilisation démarre, à un mois du jour J

23.01.09 – La première grève des femmes* s’organise en Belgique

Chaque femme*, active dans le collecti.e.f ou pas, est libre de parler à la presse. Mais elle le fait en son propre nom, pas au nom du collecti.e.f.

*Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme.

Advertisement