Collecti.e.f 8 maars

8maars_logo_completFR/ Le collecti.e.f 8 maars, indépendant des partis et syndicats, rassemble des femmes de tous horizons dans la volonté commune d’organiser une grève des femmes* en Belgique le 8 mars 2019, journée internationale de lutte pour les droits des femmes (voir structure du Collecti.e.f ici).

Depuis septembre 2018, des assemblées nationales réunissent tous les mois plus d’une centaine de femmes pour organiser cette journée d’action conçue comme une première étape pour obtenir des avancées concrètes (voir revendications ici).

Toutes les femmes du pays sont invitées à
– rendre visibles leurs réalités et les différentes oppressions qui s’y mêlent, leurs colères et leurs envies et en parler autour d’elles (voir matériel de mobilisation ici)
– se rencontrer pour se découvrir des convergences et tisser des solidarités
– s’organiser là où elles sont, en montant ou en rejoignant un groupe de mobilisation (voir contacts ici)
– le 8 mars, cesser de travailler, de prendre soin, d’étudier et de consommer et démontrer ainsi que «quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête !» (voir comment faire grève ici et agenda ici)

* personnes identifiées comme femmes et/ou se reconnaissant dans cette identité (voir manifeste d’inclusivité ici)

NL/ Het Collecti.e.f 8 Maars, onafhankelijk van partijen en vakbonden, brengt vrouwen* samen om een ​​vrouwenstaking te organiseren in België op 8 maart 2019, de Internationale Dag van de strijd voor vrouwenrechten.

Sinds september 2018, verzamelen nationale assemblees elke maand meer dan honderd vrouwen om deze actiedag te organiseren, bedacht als een eerste stap om concrete vooruitgang te krijgen (zie de eisen hier).

Alle vrouwen van het land zijn uitgenodigd om

– hun realiteiten en de verschillende onderdrukkingen die ze meemaken, hun woede en hun verlangens zichtbaar maken

– bijeen te komen om overeenkomsten te ontdekken en solidariteit op te bouwen

– zich te organiseren door zelf  een mobilisatiegroep op te richten of zich aan te sluiten bij een bestaande groep (zie contacten hier)

– op 8 maart te stoppen met werken, zorgen, studeren en consumeren en te laten zien dat “wanneer vrouwen stoppen, de wereld stopt!” (Zie hier hoe te staken en hier de agenda)

* Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit (Inclusivity manifesto hier)

Advertisement