8 maars @ STOP aux violences faites aux femmes ! STOP geweld tegen vrouwen !

24_11_2019

FR ci-dessous ↴

◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

In België worden jaarlijks 45.000 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd, of 120 per dag. Onlangs heeft de voormalige partner van Jill Himpe haar vermoord, waardoor ze sinds januari het 21de slachtoffer is van een vrouwenmoord in het land.

De middelen die worden ingezet om huiselijk geweld te bestrijden zijn ontoereikend. Preventie, opvang, veiligheid, begeleiding, institutionele erkenning van geweld, controle en verantwoording van de daders…. Met al deze aspecten moet rekening worden gehouden. De subsidies aan basisorganisaties nemen echter af, wat de toch al onaanvaardbare situatie alleen maar kan verergeren.

“Dit gaat dan enkel nog maar om de meest extreme vorm van geweld op vrouwen in ons land naast de talrijke andere vormen (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch, institutioneel, … geweld). Meer dan een vierde van de vrouwen wordt dagelijks geterroriseerd door de (ex)-partner. 98% is het slachtoffer van agressie in de openbare ruimte. Dan hebben we het nog niet over het algemene seksisme dat de vrouwenrechten onderuithaalt.” – Mirabal

▶ Op zondag 24 november vindt in Brussel een nationale demonstratie plaats voor een coherent, proactief en gebudgetteerd beleid tegen geweld op vrouwen* (de volledige oproep)

▶ De dag erop, namelijk op 25 november 2019, is het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen*. Die dag zullen we ‘s middags gezamenlijk onze woede tonen door één minuut lawaai te maken, waar je ook zal zijn.

Collecti.e.f. 8 maars sluit zich aan bij deze oproep, gezien het feit dat geweld tegen vrouwen* moet worden erkend als een belangrijke maatschappelijke kwestie, of het nu gaat om macho-, racistisch, economisch of homofoob geweld…. Het is dringend en noodzakelijk, want dit systeem vermoordt ons.

Om met ons mee te doen aan de demonstratie, volg de vlaggen 🏁
❗ Er wordt een vertrekpunt voor personen met beperkte mobiliteit georganiseerd op het Poelaertplein.

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen

◆◆◆ FRANÇAIS ◆◆◆

En Belgique, on enregistre chaque année 45 000 dossiers pour violences conjugales, soit 120 par jour. Dernièrement, l’ex-compagnon de Jill Himpe l’a tuée, faisant d’elle la 21ᵉ victime de féminicide dans le pays depuis janvier.

Les moyens mis en place pour lutter contre les violences conjugales sont insuffisants. Prévention, accueil, sécurité, accompagnement, reconnaissance des violences par les institutions, suivi et responsabilisation des auteurs… Tous ces aspects doivent être pris en compte. Or, les associations de terrain voient leurs subsides diminuer, ce qui ne peut qu’aggraver une situation déjà inacceptable.

“Et il ne s’agit là que de l’expression la plus extrême des différentes formes de violences que les femmes continuent à subir dans notre pays (physiques, sexuelles, économiques, psychologiques, institutionnelles, …). Plus d’un quart des femmes connaissent la terreur quotidienne imposée par leur (ex)compagnon. 98% rencontrent des agressions dans l’espace public. Sans compter le sexisme banalisé qui s’attaque aux droits de toutes les femmes.” – Mirabal

▶ Le dimanche 24 novembre a lieu une manifestation nationale à Bruxelles, pour une politique cohérente, volontariste et budgétisée contre les violences faites aux femmes* (l’appel complet).

▶ Le lendemain, 25 novembre 2019, journée internationale pour l’élimination des violence faites aux femmes*, nous montrerons collectivement notre colère dès 12h avec une minute de bruit contre l’invisibilisation des violences organisée partout où vous serez.

Le Collecti.e.f 8 maars se joint à cet appel, considérant que les violences faites aux femmes* doivent être reconnues comme un enjeu sociétal majeur, qu’il s’agisse de violences machistes, racistes, économiques, homophobes… Il y a urgence, ce système nous tue.

Pour nous rejoindre dans la manifestation, suivez les drapeaux 🏁
❗ Veuillez noter qu’un point de départ pour les personnes à mobilité réduite sera organisé à la Place Poelaert.

* Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme

Advertisement

1 thought on “8 maars @ STOP aux violences faites aux femmes ! STOP geweld tegen vrouwen !”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s